akuvavra.cz > e-shop > e-shop


Warning: Creating default object from empty value in /www/akuvavra.cz/akuvavra.cz/index.php(92) : eval()'d code on line 123

Stručný přehled technických pojmů a označení olověných baterií pokračujte ve čtení

Startovací proud - (nebo také vybíjecí proud, testovací proud) v evropě používaná norma EN definuje proud (A) při -18st.Celsia po dobu 10 sekund pokles napětí na 7,5V, starší norma DIN definuje proud (A) při -18st.Celsia po dobu 30 sekund pokles napětí na 9V. ( Např. 360A EN = 220A DIN , 680A EN = 400A DIN)

Ampér (A) - měrná jednotka toku elektronů, proudu v elektrickém obvodu

Ampérhodina (Ah) - měrná jednotka elektrického náboje pro vyjádření nabíjecí kapacity baterie, která se vypočítá násobením proudu v ampérech a času v hodinách vybíjení. (Příklad: baterie, jež dodává 5 ampérů po dobu 20 hodin, dodá 5 A x 20 hodin = kapacita 100 Ah)

Rezervní kapacita (RC) - počet minut, během kterých nová, plně nabitá baterie dodává 25 ampérů při 26,7°C (80°F) a udrží svorkové napětí nejméně 1,75 voltů na každý článek. Tento údaj představuje čas, po který bude baterie napájet základní zařízení, pokud alternátor nebo generátor vozidla selže.

wet - (mokrý) klasický deskový akumulátor s tekutým elektrolytem .


Sulfatace - Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru , vzniká v případě , že je akumulátor ponechán delší dobu (řádově dny) v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu . Podstatou tohoto jevu je postupný a nevratný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách a tím následné , nevratné poškození akumulátoru .


SLA -(Sealed Lead Acid ) Uzavřené olověné akumulátory

AGM - (Absorbent Glass Mat) savé skleněné mikrovlákno , technologie používající mikroporézní ,vysoce porézní a odolný separátor , který zajišťuje nerozlitelnost akumulátoru a dobrý kontakt elektrolytu s deskou akumulátoru .


VRLA - (valve-regulated lead–acid battery) ventilem řízené olověné baterie , akumulátor používá bezpečnostní přepouštěcí ventil na každý článek , nebo jeden centrální ventil pro všechny články (hermeticky uzavřené bezúdržbové akumulátory).


GEL aku - elektrolyt je zde vázán v tixotropním křemičitém gelu SiO2, který je pak aditivován dalšími látkami


DC - (Deep Cycle) trakční akumulátor určený pro hluboké vybíjení , např:, mycí zdroje, golfové vozíky, elektropohony , záložní zdroje atd.


Dual Purpose -(Dvojí Účel) Hybrydní použití , jak pro trakční aplikace , tak pro start . Možno použít pro nízkozátěžové záložní zdroje .
HD - (Heavy duty) otřesuvzdorná baterie pro těžké zatížení .


SHD - (Super heavy duty) otřesuvzdorná baterie pro těžké zatížení s prokladem mikrovlákna , zvyšuje výkon při nízkých teplotách a vyšší cyklickou životnost .


SpiralCell - (svitkový článek) zde je místo desek použit olověný pás , který je stočen spolu se separátorem AGM do válce (jako svitkový kondenzátor) a následně vlisován do nádoby akumulátoru . Tím je dosaženo vysokého startovacího proudu , odolnosti proti vibracím , nerozlitelnosti , nízkého samovybíjení a dlouhé životnosti .


EFB - (Enhanced Flooded Battery) v překladu "rozšířená zaplavená baterie" na rodíl od běžných "wet"baterií jsou vybaveny separátorem se speciálním polyesterovým vláknem a silnějšími deskami . Tím se zvyšuje odolnost proti cyklickému zatěžování .


Start Stop - při krátkých zastaveních (na křižovatkách atd.) se vypíná motor , tato bateriová technologie zajišťuje vysoký počet nastartování motoru a energii na pokrytí spotřebičů .


MF - (Maintenance Free ) takto se označují plně bezúdržbové akumulátory.
Jedná se buď o AGM nebo gelové baterie.

Mild & Full Hybrid - Zde baterie podporuje spalovací motor při zrychlení a spotřebiče (technologie : nikl-kovová nebo lithium-iontová) .

Norma EN - předepisuje ochladit
akumulátor na mínus 180
C a zatížit jej vybíjecím proudem po dobu 10
sekund. Napětí akumulátoru nesmí na konci testu při daném vybíjecím
proudu klesnout pod 7,5V. Pak se odběr proudu na 10 sekund přeruší a
akumulátor se následně zatíží proudem o velikosti 60% původní hodnoty do
poklesu napětí na hladinu 6V.

Norma DIN - DIN se vybíjí po dobu 30 s, přičemž
koncové napětí nesmí klesnout pod 9V.

Norma SAE - SAE se vybíjí po dobu 30 s a
napětí nesmí klesnout pod 7,2V.

Plug-In Elektromobil - Baterie určená pro automibil s hybridním pohonem , kterou lze dodatečně dobít v běžné elektrické síti (technologie : lithium-iontová) .


Aktivní hmota - aktivní hmotu v kladných deskách (katodách) tvoří oxid olovičitý a v záporných deskách (anodách) houbovité olovo. Je-li spojen elektrický obvod, reagují tyto materiály během nabíjení a vybíjení s kyselinou sírovou podle následující chemické reakce: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O

Vrstvení elektrolytu - při nabíjení baterie se v jejích deskách vytváří vysoce koncentrovaný elektrolyt. Tento těžký elektrolyt klesá působením gravitace do spodní části článku, zatímco méně koncentrovaná kyselina stoupá do horní části článku. Toto vrstvení elektrolytu může způsobit ztrátu kapacity nebo selhání baterie.


Factory Activated - akumulátory aktivované ve výrobě, baterie je dodávána nabitá, uzavřená přímo z výrobního závodu

Maintenance Free MF - zcela bezúdržbová baterie. Žádné doplňování vody, žádné pravidelné měření elektrolytu a dobíjení před montáží. Motobaterie se jen naplní přiloženým speciálním elektrolytem, tím se aktivuje její kapacita, hermeticky se uzavře a je připravena k okamžitému použití. 

Stručný přehled technických pojmů a označení olověných baterií


Název produktu Cena Naše cena  

Stručný přehled technických pojmů a označení olověných baterií (pokračujte ve čtení)

   

Uvedené ceny jsou bez DPH 21 %

[ zpět ]